KSIĄŻKI, MANUALE I INNE

    Zapraszam do lektury...
Offline:

Oryginał+errata
PDF, 850kb
Wersja poprawiona
PDF, 600kb
Jan Ruszczyc
Asembler 6502
SOETO, Warszawa, 1987

    Jest to pierwszy polski podręcznik programowania w asemblerze 6502 przydatny wszystkim, których komputery wyposażone są w ten lub pokrewny mikroprocesor. Należą do nich szczególnie popularne w Polsce komputery 800XL, 65XE i 130XE, Commodore C64, a także Apple, Acorn, Laser i inne.

    Asembler 6502 pozwala tworzyć programy szczególnie sprawne i efektywne. Książka umożliwia poznanie tego języka w stopniu wystarczającym do samodzielnego programowania. Zawiera obszerną dokumentację pomocną doświadczonym programistom.

    Autor zebrał i przystępnie przedstawił informacje w trudno dostępnych aktualnych publikacjach, głównie anglojęzycznych. Lekturę ułatwiają liczne przykłady programów, ćwiczenia, a także rysunki.

UWAGA: PDF-y wykorzystują czcionki StarMath oraz Wingdings 2. Jeżeli ich nie posiadasz, nie zobaczysz niektórych znaków w tekście. Aby obejrzeć dokument w pełnej krasie, pobierz czcionki i skopiuj je do katalogu WINDOWS\FONTS.

Wersja tekstowa...

Offline:
TXT, 85kb
Wojciech Zientara
Mapa pamięci ATARI XL/XE: Podstawowe procedury systemu operacyjnego
SOETO, Warszawa, 1988

    Jest to pierwsza w Polsce i jedna z niewielu na świecie książka, która zawiera kompletny opis podstawowych procedur systemu operacyjnego komputerów Atari serii XL i XE. Zawiera ona wydruki i opisy programów źródłowych procedury RESET, procedur obsługi przerwań maskowalnych i niemaskowalnych, pakietu arytmetyki zmiennoprzecinkowej oraz związanych z nimi procedur pomocniczych.

    System operacyjny Atari charakteryzuje się ogromną elastycznością i podatnością na wszelkie modyfikacje. Jego znajomość znacznie ułatwia programowanie, zarówno w kodzie maszynowym, jak i w językach wyższego poziomu. Z tych względów jest to pozycja niezbędna w bibliotece każdego programisty.

Wersja tekstowa...

Offline:
TXT, 130kb
Wojciech Zientara
Mapa pamięci ATARI XL/XE: Procedury interpretera Basica
SOETO, Warszawa, 1988

    Książka ta zawiera jedyny wydany na świecie kompletny opis wersji C interpretera Atari Basic wraz z wydrukami jego procedur. Interpreter ten jest wbudowany we wszystkich komputerach Atari serii XE oraz w większości znajdujących się w Polsce egzemplarzy XL.

    W kolejnych rozdziałach są tu opisane procedury kontrolujące składnię instrukcji oraz procedury wykonawcze instrukcji, operatorów i funkcji.

    Znajomość struktury i zasad działania interpretera pozwoli każdemu programiście na pełniejsze wykorzystanie możliwości komputera nie tylko w programach napisanych w Basicu, lecz również w języku maszynowym.

Wersja tekstowa...

Offline:
TXT, 175kb
Wojciech Zientara
Mapa pamięci ATARI XL/XE: Procedury wejścia-wyjścia
SOETO, Warszawa, 1988

    Książka zawiera pełny opis podsystemu wejścia/wyjścia komputerów serii Atari XL/XE. Omówione są wszystkie standardowe procedury komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi oraz procedury transmisji poprzez szynę szeregową i równoległą. Korzystając z zamieszczonych informacji można łatwo zaprojektować własne procedury obsługi, zarówno dla nowych urządzeń peryferyjnych, jak i dla już istniejących.

    Ponadto opisane jest działanie specjalizowanych układów scalonych. Pokazany został sposób tworzenia obrazu, ruchomych obiektów ekranowych i dźwięku. Oddzielne rozdziały poświęcone są manipulatorom i wykorzystaniu ich gniazd do sterowania przez komputer innymi urządzeniami. Na zakończenie opisano sposób zarządzania pamięcią w komputerach Atari 800XL, 65XE, 130XE i 256XT, a także rozszerzenia Axlon i Mosaic.

Wersja DjVu...

Offline:
DjVu, 1.1MB
Wojciech Zientara
Mapa pamięci ATARI XL/XE: Dyskowe Systemy Operacyjne
SOETO, Warszawa, 1991

    Podstawowym rodzajem pamięci masowej dla większości komputerów są dyskietki elastyczne. Do poprawnej komunikacji komputera Atari XL/XE ze stacją dysków niezbędny jest dyskowy system operacyjny.

    Niniejsza książka zawiera kompletny opis procedur trzech najważniejszych i najpopularniejszych DOS-ów Atari: DOS 2.0, DOS XL i DOS 2.5. Umieszczenie DOS-u w pamięci RAM pozwala na stosunkowo prostą jego modyfikację i przystosowanie do własnych potrzeb. Książka ta powinna więc stanowić pozycję niezbędną w bibliotece każdego programisty.

Wersja DjVu...
Janusz B. Wiśniewski
Quick Assembler: Zestaw do programowania w języku asemblera 6502 dla ATARI XL/XE - Podręcznik użytkownika
L.K. AVALON, 1991

    Niniejszy podręcznik zawiera zwięzły opis rozkazów procesora 6502 oraz zasady programowania w języku asemblera, może więc służyć nie tylko zaawansowanym programistom, lecz także zupełnym nowicjuszom.
Pixel 2002,2003